Výdělek peněz

Práce z domova

Práce z domu se v posledních několika desítkách let stala jedním z nejžádanějších druhů zaměstnání v moderním civilizovaném světě. Díky naprosto neuvěřitelnému rozmachu informačních a komunikačních technologií se postupně vyvinul tento specifický druh práce, který zatím v dějinách lidstva nemá obdoby – ať již svou povahou či provedením. Práce z domova totiž spočívá jednoduše v tom, že veškerou zadanou práci vykonáte v teple domova, bez nutnosti někam cestovat, někam se honit, ušetříte podstatnou část financí za cestovní výdaje a enormně mnoho času. Jelikož se v současnosti ve stále více a více zaměstnání vyplatí investovat spíše do duševní než do manuální činnosti, závratnou rychlostí přibývá možností k práci z domova.

Ne však každý uchazeč o domácí zaměstnání je k takové práci vhodný (nehledě na vysokou koncentraci nabídek), často totiž vyžaduje alespoň nějakou úroveň vzdělání, nejčastěji však minimálně vysokou školu. Také nároky na vlastní vybavení jsou poměrně vysoké, a ne každý je bude moci splňovat – ať se již jedná o vlastnění nějakého druhu stolního či osobního počítače nebo dnes poměrně běžného připojení na internet. Člověk, který se o takovou práci zajímá, musí odpovídat představám zaměstnavatele a často si i získat jeho důvěru, často právě tvrdou prací. Proto má tento druh zaměstnání neskutečné požadavky na sebekázeň a sebedůvěru. Většinou ale nejde o nějaké nezvladatelné úkoly, a normální česká populace je schopna jim vcelku hravě dostát. Samozřejmě, práce z domova má své výhody a nevýhody; kupříkladu se člověk často sám musí naučit vyplňovat daňové přiznání.

Práce z domu má hlavní výhodu, že neopustíte svůj byt a můžete si doma u televize a u kávy pracovat a vydělávat nemalé peníze. Další výhodou práce z domu je ta, že se nemusíte vůbec stýkat s lidmi a to dokonce ani se svým šéfem a tudíž se s ním nemusíte hádat a poslouchat jeho protivné příkazy. Vlastně veškerá práce z domu je dělána prostřednictvím počítače, emailů a ve vyjímečných případech několika málo telefonátů či dopisů. I přesto stále více lidí upřednostňuje práci z domova nad prací v kanceláři.

Stále více především introvertních lidí vyhledávají práci ze svého domova, aby se nemuseli stýkat s lidmi a neustále poslouchat nářky svých nadřízených. Jaké má tedy práce z domova nevýhody? Určitě se vám může zhoršit vaše komunikační úroveň, pokud často netelefonujete a začnete zanedbávat svou společenskou činnost. A i když využíváte u své práce telefon, ztráta denního "vynuceného" osobního styku s lidmi znatelně poznamená vaše komunikační schopnosti, mezi které patří i rozvíjení empatie a neverbální komunikace. Další nevýhodou je, že nemáte svého šéfa, tudíž vy sami se musíte do práce „dokopat“ a pokud to neuděláte, tak nevyděláte žádné peníze. Jinak řečeno, fixní pracovní doba, která se často uplatňuje v moderních zaměstnáních (většinou kolem osmi hodin denně) člověku zajišťuje čas, po který se soustředí na svou práci. Při práci z domova toto časové ohraničení (které je právě charakterizováno změnou místa výskytu - pracovní prostředí) mizí a je mnohem těžší se na práci soustředit, a to i v případě vymezení si časových intervalů vyhrazených pro pracovní činnost.

Naštěstí jsou tyto problémy řešitelné, třeba vymezením samostatné místnosti čistě pro práci (zvláště jde-li o psaní), ve které se nebudou nacházet předměty, které by vás při ní mohly rozptylovat (třeba domácí knihovna s nejnovějšími knihami, televize, časopisy). Určení si přesného času, kdy budu pracovat, a dodržovat ho. Co se týká sociálních dovedností, můžete nevýhody práce z domova proměnit ve výhody! Díky tomu, že jste sám svým pánem, můžete si mnohem volněji plánovat návštěvy společenských akcí a nejste omezováni pevnou pracovní dobou!

Práce z domu na internetu
Mezi některé z možností práce z domova patří například práce na počítači přes internet, administrativní úkoly (např. přepisování či psaní textů, kompletace výrobků) a jiné různé činnosti. Důležité je, aby byla práce bez vstupního poplatku - pokud má zaměstnavatel skutečně zájem vás zaměstnat, nemůže žádný vyžadovat. Práce z domu je atraktivní především pro studenty, ženy na mateřské dovolené, osoby OZP (se změněnou pracovní schopností).
Výhody a nevýhody práce z domova | Různé druhy práce z domova | Práce s textem | Podmínky práce s textem | Jak najít skutečnou práci | Manuální práce | Podvodné nabídky | Pro koho se hodí?